Nestelende vogels, start van het broedseizoen!

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Volg De Natuurtuin online

In mei leggen alle vogels een ei. Zover is het (nog) niet voor de meeste vogels, maar toch zijn er al parende en broedende vogels gesignaleerd. Zo leggen duiven het hele jaar door eieren en ook eenden leggen een paar keer per jaar een nestje. Vindt u een jonge vogel op straat kijk dan goed of het diertje goed in de veren zit en of er ouders in de buurt zijn. Is dat het geval, laat de vogel dan zitten; alle jong vogels leren vliegen vanaf de grond. Het onnodig oppakken van vogels veroorzaakt veel stress waaraan ze zelfs kunnen overlijden.

Niet storen!
Wie werkzaamheden uitvoert, heeft een gedeelte van het jaar te maken met de bescherming van broedvogels. In het broedseizoen zijn vogels extra gevoelig voor verstoring. Ze hebben al hun energie nodig voor de voortplanting en het grootbrengen van de jongen. Tijdens werkzaamheden worden ze vaak onopgemerkt en onbedoeld verstoord. Gevolg kan zijn dat ze definitief het nest verlaten en het broedsel mislukt.

Wettelijke bescherming
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd. De Flora- en faunawet regelt ondermeer de bescherming van vogels in het broedseizoen: het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten en eieren is verboden.

Belangrijkste bepalingen in de Flora- en faunawet

  • beschermde inheemse dieren mogen niet worden verstoord, gevangen, verwond of gedood;
  • nesten, vaste rustplaatsen en voortplantingsplaatsen mogen niet worden verstoord of vernield;
  • de eieren van beschermde dieren mogen niet worden gezocht, beschadigd of geraapt.

Verstoring
Vanaf het tijdstip dat de ouders het nest bouwen tot het moment dat de jongen het nest hebben verlaten, zijn de vogels gevoelig voor verstoring. Het gaat hier met name om onnodige en ernstige verstoring als gevolg van ingrijpende werkzaamheden als het kappen van bomen, maaien van slootkanten en renovatiewerkzaamheden van huizen.

Broedseizoen
Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt namelijk per soort. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in februari te broeden en bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.