Heeft uw grond een slechte afwatering?

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Een tekort of overschot van water voor uw tuin is niet goed. Dit zorgt er namelijk voor dat planten afsterven. Al hoewel het tekort van water snel kan worden opgelost, is dit met een overschot wat moeilijker. Een goede afwatering is belangrijke stap om het probleem op te lossen.

Grondwaterniveau
Ligt uw tuin op grondwaterniveau? Dan is er een hoog percentage klei, slib of fijn zand. Dit heeft tot gevolg dat er weinig of geen ruimte is tussen de sedimenten, waardoor het water niet (of nauwelijks) kan wegzakken.

Harde dichte bodemlaag
Uw tuin kan ook een harde dichte bodemlaag hebben wat ervoor zorgt dat het water niet goed wegvoert. Dit kan komen, doordat u voor een langere periode alleen de bovenste laag van uw grond heeft gespit. Onder deze bovenste laag is waarschijnlijk een hardere, ondoordringbare laag ontstaan, waar het water niet doorheen kan komen.

Natuurlijke dichte laag
Op een plaatsen waar natuurlijke gesteente (of funderingen) onder uw tuin liggen kan water ook niet worden afgevoerd. In Nederland liggen veel tuinen op grondwaterniveau en dit is hier dan ook een groot probleem.

Wat is de oorzaak van de slechte afwatering in uw tuin?
Als uw tuin een slechte afwatering heeft, is dat u zelf waarschijnlijk allang opgevallen. Maar waardoor heeft uw tuin een slechte afwatering? De oorzaak hiervan is gemakkelijk zelf vast te stellen. Graaf een put in uw tuin met een diepte van 1,2 meter en een doorsnede van 1,0 meter.

De kleuren van de zijkanten van de put, zullen laten zien wat de oorzaak is. Een kenmerk van een grond die water goed afvoert, is dat het donkerbruin zal zijn en dat het van het oppervlak naar onderen steeds lichter wordt van kleur. Mocht er grijs doorheen zitten, dan toont dit aan dat de grond soms het water niet goed afvoert (dit gebeurt waarschijnlijk alleen in natte winters). Als de grond van uw tuin geheel grijs of blauwgrijs is, voert het water heel slecht af. Zwarte lagen organisch materiaal duidden ook op een slechte afvoer.

Zo krijgt u het gazon snel zaaiklaar!

Zo krijgt u het gazon snel zaaiklaar!

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:
Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Mocht u een nieuw gazon willen aanleggen, dan is het verstandig om de grond om te spitten of te frezen. U kunt namelijk niet zaaien, wanneer de grond niet bewerkbaar is. Als u zelf gaat spitten kost dit veel meer tijd en moeite. Met een frees wordt de grond door elkaar geroerd. Hierdoor is de grond gelijk zaaiklaar.

De voordelen van het frezen
Er zitten veel voordelen aan frezen. Zo maakt u de grond gemakkelijk bewerkbaar en maakt u het onkruid stuk. Hierdoor krijgt u een mooi en schoon veld. Met frezen brengt u tevens veel zuurstof in de grond wat ervoor zorgt dat het zaaien of het poten van verschillende zaden gemakkelijker wordt. De kleine worteltjes kunnen namelijk makkelijk de grond in, op zoek naar water en voedingsstoffen. Als u wilt dat uw gazon of moestuin er mooi uit komt te zien, is frezen dus een vereiste.

Onkruid
Voordat u begint met frezen, kijk dan eerst de grond na op onkruid waarvan u niet wilt dat het gefreesd wordt. De paardenbloem heeft bijvoorbeeld een erg lange penwortel in de grond. Wanneer u deze gaat vrezen, zal de lange penwortel vermaalt worden en zich op deze manier vermeerderen. Haal daarom dit soort onkruid er eerst met de hand uit. Ander onkruid kunt u gewoon laten staan. Als u dit vermaalt sterft het namelijk vanzelf af.

Let op!
Het frezen van de grond kan nadelig zijn voor de bodemstructuur als er onder natte omstandigheden gefreesd wordt. Dan is het verstandiger dat u even wacht met frezen, of de grond gaat omspitten.

Tips voor het gras zaaien

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

In de meeste Nederlandse tuinen is het wel te vinden: een gazon. Het is de groene basis voor elke tuin. Wanneer u een mooi gazon wilt, is het van belang dat u in de goede periode gaat zaaien. Hierbij een paar tips over het zaaien!

Zaaien in het voorjaar
U kunt vanaf begin april, mits de bodemtemperatuur boven de 10°C is, uw gras gaan zaaien. Dit geldt voor zowel een nieuw gazon als het doorzaaien van een bestaand gazon. Voor april is de temperatuur de laag waardoor het zaad niet in de grond kiemt.

Ontkiemen
Als de bodemtemperatuur goed is zal het graszaad dus ontkiemen. Bij een lange winter en koud voorjaar zal de bodemtemperatuur echter niet zo snel stijgen en kan het ontkiemen wat langer duren. Het is van belang om de grond vochtig te houden, tot het graszaad mooi is ontkiemd. Wanneer u dit niet doet, is het gevaar aanwezig dat het graszaad niet gaat ontkiemen.

Zaaien in het najaar
Bent u vergeten te zaaien in het voorjaar? Geen enkel probleem. U kunt namelijk ook uw gazon herstellen in het najaar. Dan is de bodemtemperatuur nog relatief hoog en voldoende vochtig. Dit geldt ook voor de aanleg van een nieuws gazon. Bij normale weersomstandigheden, kunt u in de maanden augustus, september en oktober nog prima zaaien. Let er wel op dat de nachttemperatuur in het najaar niet te laag is. Een voordeel is wel wanneer u het in het najaar zaait dat u veel minder last heeft van onkruid dan in het voorjaar. Tevens kost het vochtig houden van het toekomstige gazon minder moeite, omdat in het najaar er regelmatig buien vallen.