Tuinontwerp: maak een wensenlijstje

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Het is weer tijd voor een nieuwe serie filmpjes. Dit keer zullen ze gaan over het onderwerp tuinontwerpen. De reden hiervoor is dat ik in mijn praktijk heb gemerkt dat een goede tuin, een tuin is die ontworpen is. Nu merk ik dat er onduidelijkheid bestaat over wat het nut is van zo’n tuinontwerp dus daar geef ik jullie graag tips over.

Wat wil je met de tuin?

Het eerste waar je over na moet gaan denken is wat je eigenlijk wil met de tuin. Wat wil je doen in de tuin, wat is voor jou belangrijk om in de tuin te hebben (of juist niet). Kortom: wat zijn de wensen of misschien zelfs wel de eisen voor de tuin. Als je met een gezin een tuin gaat gebruiken is het van belang dat je met z’n allen om tafel gaat. Hoe gebruiken jullie de tuin met z’n allen en hoe gebruikt ieder afzonderlijk de tuin?

Zet het op papier

Het is verstandig om eerst iets voor jezelf op papier te zetten en dan samen rond tafel te gaan en jullie wensen te delen. Waar komen de wensen van de tuin op uit als de wensen en de eisen bij elkaar worden gelegd? De wensen kunnen heel divers zijn: van spelen in de tuin tot zitten in de tuin. Wil je wel of geen water in de tuin en welke sfeer wil je dat de tuin heeft. Wil je veel groen, ook in de winter? Of wil je juist kleur? Ruimtelijk of knus, tuinkamers of juist een overzichtelijke en open plek waar je je kunt terugtrekken of juist een plek waar de kids kunnen chillen? Kortom: er zijn ontzettend veel mogelijkheden en daar begin je mee. Inventariseer het daarna met elkaar.

Tip

Als je de lijst klaar hebt, leg hem dan even weg. Kijk er een week later weer eens na en zie hoe bepaalde dingen kunnen schuiven. Voor nu: succes met de lijst, daar gaan we de volgende keer mee aan de slag!

Nestelende vogels, start van het broedseizoen!

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Volg De Natuurtuin online

In mei leggen alle vogels een ei. Zover is het (nog) niet voor de meeste vogels, maar toch zijn er al parende en broedende vogels gesignaleerd. Zo leggen duiven het hele jaar door eieren en ook eenden leggen een paar keer per jaar een nestje. Vindt u een jonge vogel op straat kijk dan goed of het diertje goed in de veren zit en of er ouders in de buurt zijn. Is dat het geval, laat de vogel dan zitten; alle jong vogels leren vliegen vanaf de grond. Het onnodig oppakken van vogels veroorzaakt veel stress waaraan ze zelfs kunnen overlijden.

Niet storen!
Wie werkzaamheden uitvoert, heeft een gedeelte van het jaar te maken met de bescherming van broedvogels. In het broedseizoen zijn vogels extra gevoelig voor verstoring. Ze hebben al hun energie nodig voor de voortplanting en het grootbrengen van de jongen. Tijdens werkzaamheden worden ze vaak onopgemerkt en onbedoeld verstoord. Gevolg kan zijn dat ze definitief het nest verlaten en het broedsel mislukt.

Wettelijke bescherming
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd. De Flora- en faunawet regelt ondermeer de bescherming van vogels in het broedseizoen: het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten en eieren is verboden.

Belangrijkste bepalingen in de Flora- en faunawet

  • beschermde inheemse dieren mogen niet worden verstoord, gevangen, verwond of gedood;
  • nesten, vaste rustplaatsen en voortplantingsplaatsen mogen niet worden verstoord of vernield;
  • de eieren van beschermde dieren mogen niet worden gezocht, beschadigd of geraapt.

Verstoring
Vanaf het tijdstip dat de ouders het nest bouwen tot het moment dat de jongen het nest hebben verlaten, zijn de vogels gevoelig voor verstoring. Het gaat hier met name om onnodige en ernstige verstoring als gevolg van ingrijpende werkzaamheden als het kappen van bomen, maaien van slootkanten en renovatiewerkzaamheden van huizen.

Broedseizoen
Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt namelijk per soort. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in februari te broeden en bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus.

Bron: Vogelbescherming Nederland