Nestelende vogels, start van het broedseizoen!

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Volg De Natuurtuin online

In mei leggen alle vogels een ei. Zover is het (nog) niet voor de meeste vogels, maar toch zijn er al parende en broedende vogels gesignaleerd. Zo leggen duiven het hele jaar door eieren en ook eenden leggen een paar keer per jaar een nestje. Vindt u een jonge vogel op straat kijk dan goed of het diertje goed in de veren zit en of er ouders in de buurt zijn. Is dat het geval, laat de vogel dan zitten; alle jong vogels leren vliegen vanaf de grond. Het onnodig oppakken van vogels veroorzaakt veel stress waaraan ze zelfs kunnen overlijden.

Niet storen!
Wie werkzaamheden uitvoert, heeft een gedeelte van het jaar te maken met de bescherming van broedvogels. In het broedseizoen zijn vogels extra gevoelig voor verstoring. Ze hebben al hun energie nodig voor de voortplanting en het grootbrengen van de jongen. Tijdens werkzaamheden worden ze vaak onopgemerkt en onbedoeld verstoord. Gevolg kan zijn dat ze definitief het nest verlaten en het broedsel mislukt.

Wettelijke bescherming
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd. De Flora- en faunawet regelt ondermeer de bescherming van vogels in het broedseizoen: het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten en eieren is verboden.

Belangrijkste bepalingen in de Flora- en faunawet

  • beschermde inheemse dieren mogen niet worden verstoord, gevangen, verwond of gedood;
  • nesten, vaste rustplaatsen en voortplantingsplaatsen mogen niet worden verstoord of vernield;
  • de eieren van beschermde dieren mogen niet worden gezocht, beschadigd of geraapt.

Verstoring
Vanaf het tijdstip dat de ouders het nest bouwen tot het moment dat de jongen het nest hebben verlaten, zijn de vogels gevoelig voor verstoring. Het gaat hier met name om onnodige en ernstige verstoring als gevolg van ingrijpende werkzaamheden als het kappen van bomen, maaien van slootkanten en renovatiewerkzaamheden van huizen.

Broedseizoen
Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt namelijk per soort. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in februari te broeden en bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Fermenteren versus Composteren

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Op diverse plekken in het land, van Zeeland tot Schiermonnikoog zijn inmiddels ervaringen met Bokashi opgedaan. De tegenhanger op de markt is Compost wat al langere tijd bekend is in de land- en tuinbouw. Om het verschil aan te kunnen tonen tussen Compost en Bokashi is er eind september een onderzoek gestart.

FIS (Feed Innovation Service) is het bedrijf dat het onderzoek begeleidt en Van den Hengel boerderijcompostering in Achterveld voert het onderzoek uit op het bedrijf waar alle middelen aanwezig zijn om de Bokashi en Compost te maken.

Het verschil is dat bij Composteren zuurstof wordt toegevoegd door regelmatig de hoop om te zetten met een frees waarbij er veel voeding en energie verloren gaat. Het is een proces waarbij door warmte en zuurstof de hoop langzaam ‘opbrandt’ en hierdoor zie je composthopen ook langzaam kleiner worden. Bokashi maken is het fermenteren van organisch materiaal. Dit proces vindt plaats zonder zuurstof onder plastic en zonder bewerkingen tijdens het proces. Tijdens het klaarmaken van de hoop wordt er Zeeschelpenkalk, Kleimineralen en Microferm (effectieve micro-organismen) toegevoegd. Na een periode van 6 tot 8 weken is het materiaal gefermenteerd

De verwachting is dat door het anaeroob omzetten (fermenteren) van organisch materiaal meer voedingsstoffen behouden blijven in het product en er minder CO2 uitstoot is dan bij composteren. Er zijn bij Van den Hengel twee hopen gemaakt waarvan één volgens het Bokashi principe is gemaakt en de andere gecomposteerd. Het uitgangsmateriaal bestond uit bermmaaisel. Uit de eerste resultaten blijkt dat er grote temperatuurverschillen zitten tussen Bokashi(koud) en Compost (warm) zie grafiek. Ook het eindgewicht verschilt sterk (Bokashi begin 14.322 kg, eind 13.870 t.o.v. Compost begin 13.400 kg, eind 5070 kg). Zowel Bokashi als Compost is organisch materiaal, maar wij verwachten door het fermentatieproces bij Bokashi een rijker organisch product met meer voeding en door toediening op de grond uiteindelijk ook meer humus in de bodem. Compost is hoofdzakelijk organische stof. Het gezegde: “Humus is wel organische stof, maar Organische stof is geen Humus” is hier van toepassing. Verdere details zullen worden uitgewerkt en binnenkort bekend worden gemaakt.

Lees ook:

Bokashi, fermenteren van organisch materiaal

Bron: Agriton

Onkruid wieden, zo doe je dat!

Het is alweer mei en het seizoen gaat in een vliegende vaart vooruit. We hebben een amper winter gehad en daardoor loopt het ontzettend vooruit op het normale natuurschema. Alles groeit en bloeit, de sneeuwklokjes zijn uitgebloeid, de eerste vaste planten beginnen alweer te bloeien en daarnaast is het ook weer tijd voor onkruid. 

In een natuurlijk tuin is onkruid een apart verhaal; onkruid bestaat eigenlijk niet. Het zijn eigenlijk allemaal planten die op plekken groeien waar je ze niet wilt hebben, die kun je gemakshalve als onkruid aanduiden. Wat we dan doen is sowieso nooit spitten of schoffelen. Wat we doen is wieden. Waarom? Omdat je heel nauwgezet planten weghaalt, of de zaailingen weghaalt die je niet wilt. Dat is van belang omdat je zo de natuurlijke diversiteit die op plekken ontstaat, een kans geeft. En de planten die je erin hebt gezet niet beschadigd met allerlei gereedschap. Gevolg is dat wieden een leuk klusje is; in plaats van onkruid uit te roeien ben je bezig om je tuin vorm te geven. Dat is waar het met natuurlijk tuinieren onder andere om gaat. 

De tuin is elk jaar anders, dus de borders en de beplanting ook. Bij het wieden verwijder je de planten waarvan je zeker weet dat je ze daar niet wilt hebben. De rest laat je staan. Als je twijfelt omdat je bijvoorbeeld een plantje niet herkent; laat het staan. Als het wat groter is over een paar weken of na een paar maand, dan kun je alsnog kijken of je het wilt laten staan of toch eruit wilt halen. Als je de treur van de zwarte aarde toepast, dan heb je al die mogelijkheden niet en mis je heel veel natuurlijke variatie, die vaak spontaan in je tuin ontstaat. Dus mijn advies: wieden. Heel veel succes gewenst.

 

 

Bokashi, Fermenteren van organisch materiaal

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Het is de meest efficiënte wijze om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. In tegenstelling tot compostering is er nagenoeg geen CO2 uitstoot en wordt de energie behouden!

Door al het organisch restafval (binnen uw bedrijf) te fermenteren, bespaart u afvoerkosten en creëert u de optimale voeding voor uw bodemleven. De kosten om Bokashi te maken zijn lager dan de totale kosten om het materiaal af te voeren en nieuwe bemesting aan te voeren. Bokashi kan van nagenoeg elk type vers organisch materiaal gemaakt worden. Voorbeelden zijn: (drijf)mest, gras, riet, bladeren, snoeisel, bloembollenafval, ondermaatse aardappelen, uien- en witlofresten. Houtachtige materialen zijn alleen na hakselen geschikt.

Voordelen op een rij:;
• optimale voeding voor het bodemleven;
• behoud van mineralen (in het eigen bedrijf);
• verhoogt de organische stofbalans;
• vitale planten;
• ziekte onderdrukkende bodem (meer weerbaar tegen ziekten);
• milieuvriendelijk (minder CO2 en NH3 uitstoot);
• besparing afvoerkosten organisch materiaal.

Bekijk de video.

Op diverse plekken in het land, van Zeeland tot Schiermonnikoog zijn inmiddels ervaringen met Bokashi opgedaan. De tegenhanger op de markt is Compost wat al langere tijd bekend is in de land- en tuinbouw. Om het verschil aan te kunnen tonen tussen Compost en Bokashi is er eind september een onderzoek gestart.

FIS (Feed Innovation Service) is het bedrijf dat het onderzoek begeleidt en Van den Hengel boerderijcompostering in Achterveld voert het onderzoek uit op het bedrijf waar alle middelen aanwezig zijn om de Bokashi en Compost te maken.

Het verschil is dat bij Composteren zuurstof wordt toegevoegd door regelmatig de hoop om te zetten met een frees waarbij er veel voeding en energie verloren gaat. Het is een proces waarbij door warmte en zuurstof de hoop langzaam ‘opbrandt’ en hierdoor zie je composthopen ook langzaam kleiner worden. Bokashi maken is het fermenteren van organisch materiaal. Dit proces vindt plaats zonder zuurstof onder plastic en zonder bewerkingen tijdens het proces. Tijdens het klaarmaken van de hoop wordt er Zeeschelpenkalk, Kleimineralen en Microferm (effectieve micro-organismen) toegevoegd. Na een periode van 6 tot 8 weken is het materiaal gefermenteerd

De verwachting is dat door het anaeroob omzetten (fermenteren) van organisch materiaal meer voedingsstoffen behouden blijven in het product en er minder CO2 uitstoot is dan bij composteren. Er zijn bij Van den Hengel twee hopen gemaakt waarvan één volgens het Bokashi principe is gemaakt en de andere gecomposteerd. Het uitgangsmateriaal bestond uit bermmaaisel. Uit de eerste resultaten blijkt dat er grote temperatuurverschillen zitten tussen Bokashi(koud) en Compost (warm) zie grafiek. Ook het eindgewicht verschilt sterk (Bokashi begin 14.322 kg, eind 13.870 t.o.v. Compost begin 13.400 kg, eind 5070 kg). Zowel Bokashi als Compost is organisch materiaal, maar wij verwachten door het fermentatieproces bij Bokashi een rijker organisch product met meer voeding en door toediening op de grond uiteindelijk ook meer humus in de bodem. Compost is hoofdzakelijk organische stof. Het gezegde: “Humus is wel organische stof, maar Organische stof is geen Humus” is hier van toepassing. Verdere details zullen worden uitgewerkt en binnenkort bekend worden gemaakt.

Lees ook:

Bokashi, fermenteren van organisch materiaal

Bron: Agriton

Lees ook: Fermenteren versus Composteren

Bron: Agriton

Gelukkig nieuw (tuin)jaar!

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Het jaar 2016 was een bewogen en succesvol jaar voor Groenstudio De natuurtuin. Gestopt met twee dagen open in het seizoen en overgegaan op open op afspraak. Dat was nog even wennen voor wat klanten maar merk dat mensen de weg naar onze natuurtuin nog steeds weten te vinden. Deze verandering betekende ook veranderingen op het terrein en in de tuin, nog meer een kijk en geniet tuin en minder een verkooptuin. Enfin voel je welkom om eens zelf te komen kijken.

Verder veel mooie projecten en flink wat ontwerpen mogen maken, een duidelijke groei ten opzichte van 2015. En in de laatste dagen van dit jaar zijn we al weer druk met het maken van tuinplannen en offerten voor 2017. Kortom De natuur in de tuin wordt langzamerhand toch door steeds meer mensen omarmt en dat is fijn om te zien.

Voor 2017 pakken we een oude activiteit weer op en steken die in een nieuw jasje: tuinworkshops. In dit geval gaat het om onze manier van werken met de seizoenen mee. Dus praktische workshops met alleen de noodzakelijke theorie om aan de slag te gaan en daarin te leren. De eerste vijf gaan we plannen in februari en maart, te weten de voorjaarbeurt in de tuin, de vijver in het voorjaar, snoeiwerk in het voorjaar, herinrichten van een border, en het gazon.

De voorjaarbeurt: In tegenstelling tot de winterbeurt spreek ik en doe ik de voorjaarsbeurt omdat dan het nieuwe leven weer begint en hier en daar wel wat steun kan gebruiken voor een optimaal resultaat. Praktisch tips en met aandacht voor natuurlijke bodemverbetering. De vijver in het voorjaar gaat specifiek in op voorkomen van algen, dunnen van vijverplanten en tips voor de aanleg en/of renovatie van de vijver. Snoeien in het voorjaar behandeld de basis snoeiregels voor bomen struiken klimplanten en rozen en die gaan we ook toepassen. Herinrichten van een border behandeld de basisprincipes van de tuinaanleg te weten plantkeuze, vermeerderen, compositie, kleuren en bodemverbetering. We gaan praktisch aan de slag om zodoende vanuit die praktijk op een speelse wijze de verschillende principes toe te passen.

Bij alle workshops ontvang je een hand-out met de belangrijkste informatie, is er koffie en thee met koek en is er gelegenheid om vragen te stellen en eigen situaties in te brengen. Workshop data worden begin 2017 gepland op de vrijdagen van 10 tot 12 u en elke workshop vraag een investering van €15,- per persoon. Als je nu al enthousiast wordt stuur me een berichtje zodat ik alvast weet dat er animo is en mocht je een andere workshop willen, ik hoor het graag wellicht zijn er meer geïnteresseerden en plan ik jouw workshop ook in. Ik zie je graag.

Vijf tips voor het veilig zagen

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Misschien had u het al gezien op de Facebookpagina van De Natuurtuin; ik mag de laatste tijd veel  zaagwerk verrichten. Het is deze maand dan ook de perfecte tijd ervoor! Wilt u zelf ook takken van de boom afzagen? Met deze vijf tips kunt u zelf ook op een veilige en efficiënte manier takken afzagen!

Veiligheid
Het is belangrijk dat u aan de linkerkant van de stam gaat staan. Sta ongeveer 45 graden ten opzichte van de stam met uw voeten uit elkaar. Houd de zaag dicht bij uw lichaam en zorg dat u stevig in twee richtingen zaagt. Draag altijd veiligheidskleding en veiligheidschoeisel, handschoenen en oorbescherming als u de kettingzaag gebruikt.

Zaag laag houden
Laat de kettingzaag niet hoger komen dan nodig is. Draag de zaag zelf zo weinig mogelijk, maar gebruik de zaag als hefboom. Vermijd zagen met de punt van het zaagblad! Hiermee loopt u het risico dat de zaag terugslaat.

Goed vasthouden
Wacht met lopen tot de kettingzaag tot stilte is gekomen. Hou de zaag goed vast als u ergens anders heen loopt, het liefst met twee handen. Als u een groter stuk moet lopen kunt u beter de kettingrem inschakelen. Beter gezegd: zet de zaag altijd op de kettingrem als u niet aan het zagen bent.

Onderhoud zaag
Slijp de ketting bij elke tankbeurt of zo nodig vaker. Vermijd contact met aarde, stenen en metaal. Zo kunt u het langste plezier beleven van uw kettingzaag!

Wilt u het zaagwerk liever door een ervaren zager uit laten voeren? Het team van De natuurtuin staat voor u klaar! Contact

Vier ontwerptips voor uw tuin

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

De natuur staat in de ruststand en de tuin dus ook. Kortom: er is op dit moment niet veel te doen. Sterker nog het is beter om de rust te eerbiedigen. Daarbij is het wel een goede tijd om uw plannen voor het nieuwe jaar te maken. Lijkt het u leuk om zelf wat schetsen te maken voor uw nieuwe tuin? Hierbij een paar ontwerptips om u op weg te helpen. Laat u het liever doen? Scroll dan door naar de laatste alinea.

Leg alleen paden aan die gebruikt gaan worden
Het is goed als paden een logische looprichting hebben. Paden die alleen voor de sier zijn gelegd, zijn overbodig; daar wordt namelijk niet overheen gelopen. In plaats van tegels, zou er beter groen op die plek kunnen worden gezet. Daar wordt de tuin veel mooier van!

Wees creatief met de inrichting
Bijna iedereen heeft het terras gelijk aan het huis en de vijver achterin de tuin. Dit hoeft u echter helemaal niet zo te doen. Wees creatief en begin met schetsen. Heeft u er wel eens over nagedacht dat uw uitzicht er een stuk beter uitziet als u naar een vijver kijkt in plaats van tuinmeubels?

De voortuin is ook een tuin
Vaak wordt helaas de voortuin niet voldoende gebruikt. Met een beetje creativiteit maakt u van uw voortuin één geheel samen met de oprit. U zorgt tevens voor een sfeervol zitplekje! En stort het niet vol met grind of stenen. Een bloemenmengsel is goedkoop en vraagt nauwelijks onderhoud.

Professioneel tuinontwerp
Tijdens een vrijblijvend gesprek help ik u graag! Ik zal twee schetsontwerpen maken van uw tuin met bijbehorende begroting, welke ik bij u thuis presenteer en bespreek. Eventuele aanpassingen worden doorgevoerd en u ontvangt een definitief ontwerp met offerte. Tot slot maak ik voor het ontwerp een plantlijst waarin ook u specifieke wensen voor bepaalde planten verwerkt is.

Drie tips: zo overleven de planten de kou

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

De planten worden weer bedreigd door de komende kou en de risico’s die het met zich meebrengt. Wat moet u doen en wat kunt u beter laten? Met deze tips overleven vast al uw planten de kou!

Planten reinigen
U kunt het beste de planten reinigen voordat u deze naar binnen haalt. U kunt eerst alle de gevallen bladeren verwijderen, samen met de verwelkte en zieke bladeren en al het dode hout. Treft u ongedierte op uw plant(en) aan, dan doet er u er verstandig aan deze niet in huis te halen. Zo voorkomt u verdere verspreiding.

Locatie kiezen
Kies een geschikte locatie voor de plant. Bladverliezende planten kunnen tijdens de winter op een donkere plaats worden gezet, maar groenblijvers hebben licht nodig. Hoe warmer de locatie, hoe meer licht de planten nodig hebben.

Check de temperatuur

Er zijn drie verschillende categorieën planten; 

– planten die tegen de kou kunnen

– planten die vorstvrij moeten overwinteren

– planten die warm moeten worden gehouden tijdens de kou

Mediterrane planten kunt u het beste op een lichte plaats laten overwinteren bij een temperatuur van 10-12 °C. Geef ze matig water maar laat ze niet uitdrogen. Tropische planten kunt u het beste op een lichte plaats bij een temperatuur van 20-22 °C. Geef ze zoveel water dat ze niet al te nat staan, maar dat de grond wel vochtig is.

Vier tips voor een tuin vol beestjes

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Wilt u dat allerlei nuttige beestjes een goeie plek hebben om in de tuin te overwinteren? Met deze tips gaat dat vast lukken! 

1. Laat al het natuurlijke afval in uw tuin liggen
De gevallen bladeren dienen namelijk perfect als mulch. Dit is een laag organisch materiaal om de grond te beschermen. Daarnaast kunnen dieren hier gemakkelijk een veilig en beschut onderkomen in vinden. Afgestorven plantenresten, takken en bladeren zijn de perfecte plek voor insecten, kikkers, paden en egels om te overwinteren.

2. Hang een nestkastje op
De herfst is het ideale moment om een vogelhuisje op te hangen, zodat vogels er alvast aan kunnen wennen. Het is handig als het nestkastje open kan, want dan kunt u deze gemakkelijker schoonmaken. Een goede voederplaats zoeken voor de vogel is een must. Een goede voederplaats is een plek waar voldoende bescherming is voor de vogels. U kunt het beste kiezen voor een voederplan met een afdak. Zo blijft het voedsel langer droog en eetbaar.

3. Gastvrij ontvangst voor insecteneters
Egels zijn insecteneters: ze eten plaagdieren zoals slakken, wormen, kevers en rupsen op. Daarom zijn ze heel handig in uw tuin! Egels moeten voor de winterslaap voldoende vetreserves hebben. U kunt daar een handje bij helpen door speciaal egelvoer in de tuin te zetten om ze bij te voederen. 

Omdat egels voordat ze aan hun winterslaap beginnen voldoende vetreserves moeten aankomen, kunt u ze deze maand nog bijvoederen met speciaal egelvoer. Droge katten- of hondenbrokken zou ook kunnen maar is niet ideaal. 

Wilt u de egels ook drinken geven? Geef ze nooit melk, maar altijd water. Eind november zullen de egels aan hun winterslaap beginnen die tot april/mei duurt. Hun nestje maken ze graag onder takken of struiken. Wilt u ze echt een plezier doen, dan kunt u een egelhuis aanschaffen. Deze gebruiken ze niet alleen graag in de winter, maar ook in de zomer voor het grootbrengen van hun jongen.

4. Schaf een insectenhotel aan
Insecten zijn onmisbaar voor een prachtige, bloeiende tuin en een vruchtrijke moestuinoogst. Insecten zoals lieveheersbeestjes, vlinders, bijen en wespen overwinteren graag in een insectenhotel. U kunt een beschut hotel maken van een stapel stenen, dakpannen of droog hout. Er zijn ook speciale geconstrueerde insectenhotels te koop, die uit verschillende secties bestaan. Zo kunnen ze zoveel mogelijk insecten een goed onderkomen te bieden.

De bodemstructuur verbeteren? Ga mulchen!

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen en uw wensen te delen. Neem vrijblijvend contact met mij op:

Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl

Zie ook:

Alle kruidachtige planten sterven deze maand af. Door te mulchen met organisch materiaal (denk aan blad, stro en andere plantenresten) zorgt u dat de bodem bedekt en beschermd is tegen de weersinvloeden van de winter. Maar wat is mulch nu eigenlijk?

Wat is mulch?
Mulch is een laag organisch materiaal waar de bodem mee bedekt kan worden. Bodemorganismen zoals wormen en pissebedden, maar ook bacteriën en schimmels gaan hiermee in de weer. Daardoor krijgt u door mulchen meer humus  – aarde die is ontstaan uit vergane plantenresten – in de grond en verbetert de bodemstructuur.

Mulch maken
In het najaar maakt u mulch gemakkelijk met behulp van het afgevallen blad. Deze blaast u in de border en tijdens de wintermaanden zal het bodemleven het automatisch omzetten tot voedingsstoffen. U kunt mulchen met organisch materiaal, zoals blad, stro en plantenresten. Bladeren, cacaodoppen, hooi, kruiden, schelpen en vers gazonmaaisel functioneren ook prima als mulch.

Het nut van mulchen
Mulchen heeft veel voordelen. Door te mulchen kunt u tuinafval hergebruiken en de grond verbeteren. Daarnaast kunt u de bodemtemperatuur beter regelen; in het voor- en najaar kan de bodem meer warmte vasthouden. Onkruid zal ook niet ontkiemen, aangezien het daglicht niet de bodem kan bereiken.