Waarom snoeien van rozen

Snoeien van rozen is erop gericht deze verjonging te stimuleren. Snoeien bevordert de her-groei, het lijkt in tegenspraak maar sterk groeiende soorten worden minder gesnoeid in vergelijking tot zwak groeiende. Rozen kunnen het hele jaar door gesnoeid worden. Dwarse takken, opslag, afgestorven hout of uitgebloeide bloemen kunnen altijd verwijderd worden.Het moment voor de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt is het late voorjaar. Tegelijkertijd met de snoeibeurt in het voorjaar is het tijd voor de eerste dosis organische mest.

De onderhoudssnoei is erop gericht te plant gezond te houden. De eerste acties bij een snoeibeurt bestaan uit het verwijderen van:

  • opslag
  • dood hout
  • zwakke takken die weinig bloei vertoonden
  • kruisende takken
  • omlaag groeiende takken
  • alles wat verder in de weg zit.